Obračun zarada i evidencija kadrova

Naša agencija vodi elektronski dosije svakog zaposlenog, evidenciju o svim obračunima i isplatama, kao i sastavljanje sve potrebne dokumentacije

Obračun zarada i evidencija kadrova su važni delovi poslovanja svake firme i zahtevaju preciznost i pažnju kako bi se izbegle greške i problemi sa zakonom. Usluge knjigovodstva uključuju i usluge obračuna zarada i evidencije kadrova, što olakšava firmama da se usredsrede na svoje poslovanje bez brige o detaljima obračuna plata i evidenciji kadrova.

Obračun zarada obično uključuje:

Evidencija dolazaka i odlazaka zaposlenog - knjigovodstvena usluga obično prati radno vreme zaposlenika, dane bolovanja, godišnje odmore i druge odsutnosti. Obračun plata - knjigovodstvena usluga obračunava plate zaposlenih na temelju njihovog radnog vremena, prekovremenih sati, doprinosa i drugih faktora. Izračunavanje poreza i doprinosa - knjigovodstvena usluga takođe izračunava poreze i doprinose koje firma treba platiti. Izrada obračuna plata - knjigovodstvena usluga izrađuje obračun plata za svakog zaposlenog i osigurava da su svi podaci ispravni. Prijava i isplata plata - agencija predaje prijave poreskoj upravi kako bi plate mogle biti ispravno isplaćene.

Evidencija kadrova uključuje:

Evidencija podataka o zaposlenima - knjigovodstvena usluga prati lične podatke zaposlenih, kao što su ime, prezime, datum rođenja, JMBG, adresu prebivališta, broj telefona i sl. Evidencija kvalifikacija i obrazovanja - knjigovodstvena usluga prati kvalifikacije i obrazovanje zaposlenih kako bi se osiguralo da su odgovarajuće kvalifikovani za svoj posao. Evidencija radnog staža - knjigovodstvena usluga prati radni staž zaposlenika, uključujući broj godina koje su proveli u firmi i različite položaje koje su imali. Evidencija ugovora o radu - knjigovodstvena usluga prati ugovore o radu zaposlenih, uključujući podatke o radnom vremenu, plati, naknadi za prevoz i druge uslove rada. Prijava i odjava zaposlenih - po ugovorima centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Knjigovodstvena agencija Beooffice svojim klijentima nudi kompletnu uslugu obračuna i naknada zarada:

  • zarada za zaposlene i osnivače
  • ugovori o delu, privremeni i povremeni poslovi i drugo
  • ostale naknade zarada (bolovanja, porodiljska bolovanja i drugo)
  • sva druga primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi…).

Pored samog obračuna i evidencije zarada zaposlenih, za klijenta obavljamo i kadrovske poslove:

  • ugovor o radu prilikom zapošljavanja radnika, ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima, ugovori o dopunskom radu…
  • elektronske prijave i odjave zaposlenih, odgovornih lica i osnivača u PIO i Zdravstvenom fondu
  • rešenja o godišnjim odmorima, potvrde o zaposlenju i visini plate
  • upis primanja za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO
  • upis radnog staža zaposlenih u analitičku evidenciju Fonda PIO.

0
0
0
0